Meaning of sipál

sipál

Hiligaynon

(B) To frolic, gambol, play. Sipalá (tána). (Hampangá siá). Play with him. Ginsipál na ang kutî, bóla, etc. (Ginhampangán níya ang kuríng, bóla, etc.). He played with the cat, the ball, etc. (see hámpang).