Meaning of sóol

sóol

Hiligaynon

(B) Sleeve. (see pakô).


soól

Hiligaynon

(B) To pester, bother, annoy, be a nuisance, cause loathing or aversion. Ginasól-an akó sa bátà nga parahíbì. (Ginaták-an akó sa bátà nga palahíbì). The baby is always crying and it annoys me. (see taká).