Meaning of tapû-tápù

tapû-tápù

Hiligaynon

Dim. and Freq. of tápù. Also: to patch, mend, stitch (torn garments). Indì gánì siá makahibaló magtapûtápù sang gisî níya nga panápton. She does not even know how to mend her torn garments. (see tókap, halúthut).