Meaning of tikî

tikî

Hiligaynon

(B) Small, little, tiny. (see diótay, magamáy, isót).


tikî

Hiligaynon

(B) The ordinary lizard. (see tagútò, sóksok). The gecko. (see takâ, tokô).