Meaning of tíò

tíò

Hiligaynon

(Sp. tio) Uncle; master, Sir, Mr., friend. Tíò ko siá. He is my uncle. Si tíò António amó ang nagsilíng--. My friend Anthony said--. (see batâ, ginóo, ábyan).


tiô

Hiligaynon

Puppy, whelp, young dog. (see totóy).