Meaning of yundô-yúndò

yundô-yúndò

Hiligaynon

To play with, fondle, divert, amuse, make smile (a baby, etc.). Magyundôyúndò ka sa bátà. Play with the baby. Amuse the baby. (see lahógláhog, hampánghámpang, dálò).