Search result(s) - hampánghámpang

yundô-yúndò

Hiligaynon

To play with, fondle, divert, amuse, make smile (a baby, etc.). Magyundôyúndò ka sa bátà. Play with the baby. Amuse the baby. (see lahógláhog, hampánghámpang, dálò).


hampáng-hámpang

Hiligaynon

Dim. and Freq. of hámpang. Nagahampánghámpang silá sang polítika. They are playing at politics.