Search result(s) - balhágan

balhágan

Hiligaynon

Printing-press, printing-office. (see bálhag, balalhágon-what is to be printed, printing).


bálhag

Hiligaynon

To print, impress. Balhagí akó sing isá ka gatús nga pangágda. Print for me one hundred invitation-cards. Nabálhag na ang líbro nga íya sinulát. The book he wrote is now in print. Ipabálhag mo sa ákon balhágan ang ímo mga balalhágon, kay balhagón ko ang tanán nga kinahánglan mo sing mahípid kag sa kubús nga bilí. Let my printing-press do all your printing, for I will print everything you need in good taste and at low cost. (see imprénta).


imprénta

Hiligaynon

(Sp. imprenta) Printing; to print. Imprentahá ang líbro. Print the book. Ipaimprénta ang líbro. Have the book printed. Ipaimprénta ko sa ímo ang ákon mga ilimprentáhon, kon magkasugtánay kitá sa baláyran. I'll let you do my printing, if we can agree as to payment. Naimprentahán siá sing isá ka líbro nga íya sinulát. A book written by him was printed, appeared in print. (see bálhag, balhágan).


imprénta

Hiligaynon

(Sp. imprenta) Printing; to print. Imprentahá ang líbro. Print the book. Ipaimprénta ang líbro. Have the book printed. Ipaimprénta ko sa ímo ang ákon mga ilimprentáhon, kon magkasugtánay kitá sa baláyran. I'll let you do my printing, if we can agree as to payment. Naimprentahán siá sing isá ka líbro nga íya sinulát. A book written by him was printed, appeared in print. (see bálhag, balhágan).


ipitán

Hiligaynon

Anything used to compress (as a host-iron and the like); a press. (see ilipitán, ipít, balhágan-printing press).ipitán

Hiligaynon

Anything used to compress (as a host-iron and the like); a press. (see ilipitán, ipít, balhágan-printing press).