Search result(s) - kalawilihán

kalawilihán

Hiligaynon

(H) See kalawilián, kawilihán id.


kalawilián

Hiligaynon

(H) Pleasure, enjoyment, delight, satisfaction. (wíli; see kalawilihán, kawilihán).


See kawíli. Also: Things to be liked, attraction, attractiveness. Ngáa man nga nagwíli ka dídto nga walâ man sing kawilíhan? Why did you like it there where there is no attraction? (see kalawilián, kalawilihán, kawilihánan).