Meaning of bánggos

bánggos

Hiligaynon

To rub rather hard with a stone or the like. Ibánggos sa ákon likód iníng bató. Rub my back with this stone. Banggosí akó sang lugúd. Rub me down with the rubbing-stone. Binanggosán níya ang ákon likód sing bukáy. He rubbed my back with a bit of limestone. (see bányos, hílot, kískis-to scrape).