Meaning of bísò

bísò

Hiligaynon

Lid, cover, especially an earthen lid for a pot or jar; to cover with a lid. Butangí sing bísò ang kólon or bisói ang kólon. Put a lid on the cooking-pot. Ibísò iní sa bangá. Put this as a lid on the water-jar. (see loón, táklub, takóp).


bísò

Hiligaynon

Plate, dish. (see pínggan).