Meaning of búnggò

búnggò

Hiligaynon

To throw-, shove-, thrust-, push against-, something hard with some force. Ibúnggò siá sa díngding. Push him against the wall. Binunggoán ang lamésa sang íya ólo. He knocked his head against the table. Nabúnggò siá sa bató. He was shoved against the rock. (see súnggò, sántik).


búnggò

Hiligaynon

Also: Collision; to collide. Nagbunggóay (nagbunggoánay, nagbinunggóay) ang duhá ka trak. The two trucks collided. (see súnggò, lúnggò).