Meaning of dalísay

dalísay

Hiligaynon

Strong in every sense. Dalísay nga bíno, baláy, táo, káhoy, bató, balatiágon, gúgma, etc. A strong wine, house, man, tree, stone, feeling, love, etc. Nagadalísay ang íya kabubút-on. His resolution strengthened. (see mabáskug, maísug, mapúrus, hámrus, matíg-a, mapág-on, mabákud, malíg-on, makúsug, etc.).