Meaning of darâ

darâ

Hiligaynon

Aunt. (see tíà, tíyà, mánding).darâ

Hiligaynon

(B) See dalâ;-to fester, etc. Nagadarâ ang talínga sang bátà, kay natohógan sang arítos. The child's ear is festering on account of the ear-ring hung from it.


dará

Hiligaynon

(B) See dalá. Dárha, dárhi, etc.-dálha, dálhi, etc.


dára

Hiligaynon

(B) See dála-to bear, etc.