Meaning of gúrang

gúrang

Hiligaynon

(B) See gúlang.


guráng

Hiligaynon

(B) To sit down, take a seat. Pagurangá ang mga bisíta. Invite the visitors to sit down. (see púngkò, língkod).