Meaning of húgnà

húgnà

Hiligaynon

Crowd, bunch, gathering, sect, herd, troop, division. (see panóng, búnghay, hút-ong, hubón, púngpung, púndok).


húgnà

Hiligaynon

Period, season, time; to time, regulate as to time. (see pahúgnà, húgnat).