Meaning of karipón

karipón

Hiligaynon

To gather, collect, bring together, join or associate with, mingle, mix, put together. Indì mo pagkariponón ang mga kabatáan nga magamáy kag dalágkù. Don't put the small children together with the big ones. Ginkaripón níla ang mga báka kag karabáw. They put the cows with the buffalloes. Kariponá silá nga tanán. Put them all together. (see símpon, dápon, upúd, abáy).