Meaning of kuún

kuún

Hiligaynon

(B) To say, tell, speak; word, saying, report, utterance. Kún-a tána. Tell him. Kún-an mo tána nga--. Tell him that--. Anó man ang kuún na? What did he say? (see koón, silíng, hámbal, súgid, púlong,