Meaning of paungá-únga

paungá-únga

Hiligaynon

(B) To do to one's heart's content, do as one pleases. Nagapaungáúnga gid siá sang káon sing páhò. He is eating mangoes to his heart's content. He eats as many mangoes as he likes. Walâ níya pagtugúti ang bátà nga magpaungáúnga sang mga búnga nga maáslum ukón línghod. She did not permit her child to eat sour or unripe fruit. (see paáyaw, kánkan, patúyang, pagusá, pasamíyang).