Meaning of pópò, pôpô

pópò, pôpô

Hiligaynon

To pick, gather, pluck, cull, break off, twist off. Popóa (Pôpoá) ang búnga. Pluck the fruit. Popói (Pôpoí) ang páhò sang íya mga búnga. Pick (Pluck) the fruit off the mango tree. (see dágas, dúgus).