Search result(s) - lúm-ug

lúm-ug

Hiligaynon

To sit-, squat-, lie down (as an animal); to wallow. Naglúm-ug siá sa salâ kag sa maláut nga kaduyugán. He wallowed in sin and vicious habits. (see dúm-ug, lukó, lúp-og).


barásag

Hiligaynon

Lying about in disorder; to be in disorder, higgledy-piggledy, mixed up; to lie about in confusion. Nagabarásag dirí ang sángkap sang pánday. The tools of the carpenter are lying about here in disorder. Indì mo pagpabaraságon ang mga butáng nga yárà sa lamésa. Do not disarrange or disturb the things on the table. (see dúm-ok, lúm-ug, wásag).