Meaning of dadâ

dadâ

Hiligaynon

Aunt. (see darâ, tíà, tíyà, batâ-uncle).


dádà

Hiligaynon

(B) To eat, take food. Dadáa ang ságing. Eat the banana. Ipadádà sa íya ang kán-on. Give him the rice to eat. (see káon, laód).