Meaning of rúmpag

rúmpag

Hiligaynon

(B) To destroy, demolish, break up, smash up, break-, smash-, to pieces, undo bit by bit. Rumpagá roláng (Gúb-a na lang) ang dáan nga síya, lamésa, baláy, etc. Just destroy the old chair, table, house, etc. Rumpagá ang mga puní kang simbáhan, hay tápus ron ang piésta. (Kuháa ang mga puní sang simbáhan, kay tápus na ang piésta). Take away the decorations in the church, because the feast is over. (see lúmpag, búngkag, gubâ, ránggà, kúhà).