Search result(s) - gingikánan

gingikánan

Hiligaynon

Origin, beginning, source, start, commencement. (see gíkan).


gíkan

Hiligaynon

From, out of, derived from, originating from, resulting or proceeding from; to come, result, be derived from. Gíkan sa katámad nagímol siá. Through laziness he became poor. Silá nga duhá naggíkan sa amó nga panimaláy. Both of them came from the same stock or family. Anó ang ímo nga gingikánan (ginagikánan)? What stock or family do you come from? (what is your origin?) Kon sa karón nga mga tinúig madámù nga mga pamatán-on maláut sing pamatásan, nagagíkan inâ sa íla nga pagtuón sa mga buluthóan nga walâ sing pagtóo. If many young people nowadays misconduct themselves it is due to the fact that they are attending godless schools. Nabáton ko ang isá ka balítà gíkan sa Manílà. I have received news from Manila. (see halín, humalín).


ginikánan

Hiligaynon

Parent, parents. (see gíkan, gingikánan).


ginsugúran

Hiligaynon

(H) Beginning, start, commencement, inception. (see súgud, ginkamunóan, gingikánan).