Meaning of tágpon

tágpon

Hiligaynon

To gag. See tágpò. Tagponí ang bábà níya. Gag his mouth.


tágpon

Hiligaynon

A cover, lid; to cover, overspread, close (as with a lid). (see tapón, tabón, tábon, loón, soón, takúp).